Het RIVM rapporteert één keer per vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. Een groot aantal van de in dit rapport beschreven toekomstige ontwikkelingen is in een vragenlijst voorgelegd aan burgers en professionals en studenten in het volksgezondheidsdomein. De respondenten vonden antibiotica resistentie één van de meest urgente ontwikkelingen. Daarom is er aan dit thema een verdiepende beschrijving gewijd.

ABR een urgente maatschappelijk opgave