Minister Bruno Bruins heeft de tweede kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van antibiotica resistentie. In 2015 heeft het ministerie een programma gestart dat op meerdere fronten werkt aan het beheersbaar houden van antibiotica resistentie. De inrichting van de tien regionale zorgnetwerken is hier een onderdeel van en komt dus ook terug in deze brief.

Verder is er aandacht voor internationale samenwerking, onderzoek naar antibiotica resistentie en nieuwe antibiotica, de meldplicht voor CPE en de voortzetting van het succesvolle beleid om antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen.

De hele brief is hier te lezen.

Kamerbrief over voortgang aanpak antibioticaresistentie