In maart 2018 is het Punt Prevalentie Onderzoek (PPO) in verpleeghuizen gestart in Noord-Brabant. Het PPO is een landelijk onderzoek van het RIVM en geeft inzicht in hoe vaak dragerschap van ESBL en CPE voorkomt in verpleeghuizen. Er zullen 30 verpleeghuizen geïncludeerd worden in Brabant, waarbij per huis 40 patiënten getest worden. Voor verdere uitleg over het onderzoek, zie deze link.

In de regio Noord-Brabant is Elke den Boogert van de GGD Hart voor Brabant de PPO Coördinator. Voor vragen over deelname aan het PPO kun je contact opnemen met info@abrzorgnetwerkbrabant.nl. Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kan ook telefonisch contact opgenomen worden met het RIVM: 030-2747574 (bereikbaar tussen 9.30 en 12 uur).

Punt Prevalentie Onderzoek