Antimicrobial Stewardship (AMS) is inmiddels bekend binnen de ziekenhuizen, maar is niet zonder meer toepasbaar binnen de verpleeghuiszorg. Met subsidie van ZonMw heeft de ZZG Zorggroep – een van de aanbieders van verpleeghuiszorg binnen de regio Nijmegen e.o. -in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en een vertegenwoordiger vanuit de SWAB een project gestart om een vertaalslag te maken van AMS in ziekenhuizen naar de verpleeghuissetting.

Tijdens de projectperiode van 14 maanden zijn stewardshipactiviteiten voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. De aanbevelingen en werkmaterialen zijn beschreven in de handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg’.

Het doel van deze handleiding is om organisaties met verpleeghuiszorg (d.w.z. gericht op WLZ geïndiceerde cliënten waarbij het gaat om een integraal aanbod van verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen) een praktische leidraad te bieden bij het opzetten en inrichten van AMS, welke aansluit bij het ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. De aanbevelingen zijn geen richtlijnen; ze zijn te beschouwen als mogelijke onderdelen van een “gereedschapskist”, welke binnen de eigen samenwerkingsverband ingezet kunnen worden in het kader van AMS.

De handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg’ is te downloaden via de website van ZZG Zorggroep

Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg