Goede overdracht van medische informatie van een cliënt tussen instellingen en zorgverleners is van wezenlijk belang om verantwoorde en goede zorg te kunnen leveren.  In maart ’18 start vanuit het zorgnetwerk Noord-Brabant een multidisciplinaire werkgroep  ‘transmurale werkafspraken BRMO’ die als doel heeft om de overdracht van BRMO status van een cliënt tussen instellingen en tussen instellingen en de thuissituatie te verbeteren.

Voor vragen over deze werkgroep, of als er al reeds bestaande transmurale werkafspraken over BRMO zijn, kan contact per mail worden opgenomen met Danielle van Oudheusden.

Transmurale werkafspraken BRMO