Jamie Meekelenkamp

Bij deze wil ik me graag aan u voorstellen als lid van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) van regio Brabant. Mijn naam is Jamie Meekelenkamp en ik werk als deskundige infectiepreventie in ziekenhuis Bernhoven in Uden.

Ik ben sinds 2011 werkzaam in deze functie en daarvoor ben ik 10 jaar werkzaam geweest als microbiologisch analist bij het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Op het gebied van de diagnostiek van infectieziekten en infectiepreventie werkt Bernhoven nauw samen met de artsenmicrobioloog en deskundigen infectiepreventie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Door deze samenwerking merk je dat je eenvoudig ideeën met elkaar kunt uitwisselen en dat je niet steeds het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Ondanks het feit dat deze ziekenhuizen op sommige vlakken heel verschillend georganiseerd zijn, kun je toch heel veel samen doen.

Deze samenwerking zou ik ook graag vinden in de zorgnetwerken die nu zijn ontstaan. Vanuit mijn rol als deskundige infectiepreventie ben ik gefocust op het voorkomen van infecties en antibioticaresistentie in het ziekenhuis en niet in andere zorginstellingen of in de publieke gezondheid. Wat mij een mooie uitdaging lijkt, is ontdekken hoe we in de hele zorgketen dit onderwerp kunnen aanpakken en afstemmen met elkaar. We kunnen daarin ongetwijfeld veel van elkaar leren.

Het RCT is een gemêleerd gezelschap en dat is goed. Ik ben blij met deze betrokken collega’s en heb er ontzettend veel zin in om samen plannen te maken hoe we het groeiende probleem van antibioticaresistentie kunnen aanpakken.

Even voorstellen… Jamie Meekelenkamp