9 februari werd het eindrapport van het ESBLAT project gepresenteerd. Dit onderzoek dat is uitgevoerd door een consortium van partners uit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven geeft inzicht welke bronnen in welke mate bijdragen aan het voorkomen van ESBL producerende bacteriƫn in de mens.

Op basis van de diverse onderzoeken is te concluderen dat overdracht van mens tot mens veruit de belangrijkste route is om ESBL over te dragen. Christianne Bruschke, Chief Veterinairy Officer van het ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit gaf aan dat dat geen reden is om het succesvolle beleid op het gebied van gepast gebruik van antibiotica in de veehouderij aan te passen. Terughoudend gebruik in de veehouderij blijft nodig omdat voor deze sector nieuwe antibiotica niet te verwachten zijn. Middelen die nu worden ontwikkeld komen uitsluitend voor humaan gebruik beschikbaar. De veehouderij moet dus zuinig zijn op de middelen die zij nu ter beschikking heeft.

Ook vanuit humaan perspectief blijft een zorgvuldige beleid op beheersing van ESBL relevant. Infecties met ESBL producerende bacteriƫn zijn nog te behandelen met carbapenems. Het Nederlandse beleid is erop gericht deze reservemiddelen zo terughoudend mogelijk in te zetten zodat niet onnodig geselecteerd wordt op resistentie tegen deze laatste groep antibiotica.

Het volledige rapport is te vinden op de website van 1Health4Food.

Eindrapport ESBLAT project