Minister Bruno Bruins (Medische zorg en sport) heeft zich in het Amphia ziekenhuis laten informeren over antibiotica resistentie. Jan Kluytmans heeft hem rondgeleid op het laboratorium. Daar heeft hij gezien hoe je bacteriën kweekt, hoe schoon je handen nu eigenlijk zijn na het wassen en hoe in de infectierisicoscan gemeten wordt hoe schoon oppervlakken zijn met behulp van de ATP meter.

Herman Goossens en Jan Kluytmans hebben de minister bijgepraat over het grensregioproject i-4-1-Health en Thera Habben Jansen heeft de minister mogen vertellen over de aanpak van antibioticaresistentie in de regio. Daarbij heeft zij uitgelegd wat de logica is achter de regionale schaal: patiënten (en de bacteriën die ze bij zich dragen) bewegen zich voornamelijk op regionale schaal, regio’s hebben hun eigen specifieke risicofactoren en professionals en bestuurders kennen elkaar op regionaal niveau, wat samenwerken vereenvoudigd.

Tot slot is verder gekeken tot na de pilotperiode. We brengen nu de diversiteit in de regio in beeld. Na de pilotperiode hebben we ervoor gepleit de diversiteit te richten door enkel actiegerichte doelen te stellen die het veld moet formuleren. Concrete, meetbare doelen helpen om te zorgen dat de diverse activiteiten ons allemaal dezelfde goede kant op brengen. Hoe die doelen gerealiseerd worden moet vooral aan de regio overgelaten worden, want door de bovengenoemde factoren zijn daarvoor in verschillende regio’s ook verschillende interventies nodig.

Foto’s zijn eigendom van Amphia.

Werkbezoek minister Bruins