Diverse bijeenkomsten en online plaatsen om kennis te halen en te brengen. Onder andere de halfjaarlijkse bijeenkomst van i-4-1 health op donderdag 15 en vrijdag 16 maart a.s.

Halfjaarlijkse bijeenkomst i-4-1-Health
Op donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart 2018 vindt de Halfjaarlijkse bijeenkomst van het i-4-1-Health project plaats in Leuven. Dit driejarige project brengt voorkomen van bijzonder resistente micro organismen (BRMO) in ziekenhuizen, verpleeghuizen, kindercentra en intensieve veehouderij aan twee kanten van de Belgisch Nederlandse grens in beeld. Dit is gekoppeld aan een objectieve en reproduceerbare meting van de status van de infectiepreventie. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos en staat open voor alle geïnteresseerden. Meer informatie en aanmelden.

Slotsymposium ESBLAT
Het onderzoek consortium 1Health4Food heeft in de periode 2013-2017 onderzoek gedaan naar de bijdrage die ESBL in voedsel levert aan ESBL dragerschap in mensen. Op 9 februari vindt het slotsymposium van het ESBLAT project plaats. Meer informatie en aanmelden.

Puntprevalentie Onderzoek in verpleeghuizen
Het RIVM is bezig met de voorbereiding van een landelijk onderzoek naar het vóórkomen van resistente bacteriën in de langdurige zorg. Meer informatie over dit puntprevalentieonderzoek (PPO) vindt u op de website van het RIVM.

Kennis halen en delen